فال ماه تولد

فال ماه تولد شما,فال ماه تولد زنان,فال ماه تولد مردان,فال برای روز و ماه تولد


فال روزانه

فال ماه تولد متولدین فروردین

مردان متولد فروردین متولدين اين ماه افرادي خوش طبع و خوشرو و بلند قد و خوش اقبال مي‎باشند. اگر از سه و چهارده سالگي به سلامت عبور كنند، تا 90 سال عمر خواهند كرد. اينان…

فال روزانه

فال ماه تولد متولدین اردیبهشت

مردان متولد اردیبهشت متولدين اين ماه افرادي خوشخو و خوشرو بوده عموماً مورد تجه ديگران هستند. اينان افرادي خانواده دوست بوده استعداد انجام كارهاي عام المنفعه را دارند. اغلب اين افراد اهل هنر بوده و…

فال روزانه

فال ماه تولد متولدین خرداد

مردان متولد خرداد متولدين اين ماه اغلب داراي قدي متوسط بوده، خوشرو خوش زبان و صادق هستند. اينان اغلب افرادي صبور و كاردان هستند. عيب ديگران را مي‎پوشانند و از افراد حسود و برخواه دلتنگ…

فال روزانه

فال ماه تولد متولدین تیر

مردان متولد تیر متولدين اين ماه عموماً با گذشت، خدا ترس و مورد محبت پدر و مادر هستند. اغلب كارشان منظم و پول فراوان به دست مي‎آورند. اما بعضاً آن را در جاي غير ضروري…

فال روزانه

فال ماه تولد متولدین مرداد

مردان متولد مرداد متولدين اين ماه عموماً داراي طبعي گرم و خشك بوده خوشرو و مهربان هستند. گاه زود خشمگين مي‎شوند ولي زود آرام مي‎گيرند. اينان افرادي خوش گذران هستند. گاه مورد تهمت قرار مي‎گيرند،…

صفحه [1-3]123

فال عشق


فال عطسه