تست هوش

تست هوش جدید,تست ضریب هوشی,فهمیدن ضریب هوش


iq-intelligence-test

تست ضریب هوش

ضریب هوش متوسط بین ۹۵ تا ۱۱۰ بوده و ضریب هوشی اکرثر انسان ها مابین این دو عدد قرار دارد ! راهنما : تعداد سوالات ۴۰ تا هستش و شما ۴۰ دقیقه برای پاسخ دادن…

فال عشق


فال عطسه